Information från årsmötet 25 april 2024

Verksamhetsberättelse

Banflytt

Efter många möten och olika turer runt flytten av klubbens bana kom detta projekt i rullning i slutet av 2023. Den befintliga banan stängdes under hösten och all skog runt och på banområdet avverkades för att bli ett kommande industriområde.

Omfattande markarbeten påbörjades runt årsskiftet på klubbens nya område ovanför bergtäkten/asfaltverket i Brännland. I skrivande stund är grovbrytningen av banområdet inne i sitt slutskede, omfattande sprängningsarbeten har även utförts där våra lerduvebanor ska ligga. Klubben fick kommunen att förbereda för en tredje älgbana som kommer att ligga i anslutning till 100 meter inskjutningsbanan.

Efter påsk har klubbhuset flyttats och är på plats. Den kassun som klubben anskaffade för några år sedan ska ställas upp tillfälligt i närheten av Komatsus fabrik så vapen och ammunition kan förvaras där under byggtiden.

Det är i nuläget väldigt svårt att ge någon prognos när nya banan kan tas i drift. Utrustning och banor kommer sannolikt att vara på plats under sommaren. Den osäkra faktorn är polisens besiktning av banorna och om det blir anmärkningar med påföljande ombesiktning. Vi hoppas att polisen har tilldelat mer resurser runt detta.

Tidigare erfarenheter av processen med besiktning av banan har inneburit långa väntetider och risken är att vi inte kan nyttja banorna under 2024  års skyttesäsong.

Vi i styrelsen har dock gott hopp om att det till slut kommer att bli en väldigt fin skjutbana där vi kan hålla till i många år framåt. Den här processen har varit väldigt långdragen och det är med en stor lättnad styrelsen nu ser att flytten blir verklighet. Vi hoppas och tror att Umeå JSK kan fortsätta sin verksamhet med förnyad styrka.

Medlemskap

Klubben behöver medlemmarnas stöd även under 2024i form av stödmedlemskap, även om den nya banan inte hinner färdigställas och skytte kan erbjudas. Den nya skjutbanan kommer att bli en enorm förbättring för klubben och dess medlemmar. Antal medlemmar 2023 var 246 st.

Klubbens öppetkvällar 2023

16/5 – 29/6         
Trap: tisdagar och torsdagar         
Älgbana: måndagar och onsdagar

31/7 – 31/8          
Trap: torsdagar                             
Älgbana: måndagar, tisdagar och onsdagar

Händelser under året.

JAQT   Lisa Ando samordnade in samarbete med klubben trap och älgbaneskytte vid fem tillfällen under maj-aug. Ett omtyckt och välkommet initiativ.

20/6 Hade klubben städdag på banan, vi hjälptes åt att snygga till och det bjöds på varmkorv efteråt. Tack till er som kom och hjälpte till!

28/6 Bjöd Jägareförbundet in till jaktskyttets dag på Baggböle skjutbana. Här kunde besökare få hjälp med skjutteknik, skjuta björnpasset, testa skjutsimulator och njuta av fikaserveringen. Arrangemanget var ett samarbete mellan jägareförbundet och Umeå JSK.

5/9 Anordnades en “packa inför flytt kväll”. Stor uppslutning av medlemmar som var villiga att hjälpa till.

Vi i styrelsen uppskattar verkligen den fina insats som gjordes under kvällen.

Jägarexamen

Under 2023 har totalt 32 elever genomgått kurs och examination i jägarexamens praktiska del på Baggböle skjutbana.

Samarbetet mellan  Umeå JSK, studiefrämjandet och våra sex instruktörer, Hugo, Emil, Johnny, Andrei, Henrik och Stephan, samt våra tre provledare, Matti, Ulf och Staffan har fungerat klanderfritt!

Samtliga elever har blivit medlemmar i Umeå JSK! Vi har utökat vårt vapeninnehav till en vänsterbössa klass 1 som varit ett önskemål från eleverna.

Övriga frågor

Styrelsen har fattat beslut om att utöka antalet provledare då det finns ett stort intresse för jägarexamens praktiska del. Jägarskolegruppen tackar för året som gått och ser fram emot att starta upp igen på den nya anläggningen.

Beslut fattades att Staffan Lundgrens jägarexamens examiniton förlängs till 31/3 – 2026

Bidragsansökantill Älgvårdsfonden har skrivits av Stefan Karlsson. Bidraget söks för att för att kunna skapa en hög säkerhetsnivå på nya skjutbanan för medlemmar, skjutledare och banansvariga.                                                                                                                                             Ansökan presenteras av Tomas och Stefan som besöker förbundet personligen.

Styrelsen har haft två protokollförda möten och 5-6 träffar under 2023. Träffarna har inneburit nedpackning och flytt av föreningens möbler och inrednifng, ett örberedande arbete inför flytt av klubbhuset 

Slutord

Styrelsen kan konstatera att det varit ett händelserikt år på grund av banflytten. Ett stort tack till alla medlemmar för allt stöd och engagemang under året.

Styrelsen