Om klubben

Klubben har varit verksam sedan 50-talet och fostrat en mängd jakt- och sportskyttar genom åren.
Klubbens styrelsemedlemmar har för det mesta rekryterats från jaktlagen här i trakten, bland andra Brännland, Klabböle och Norrfors

Ursprungligen flyttades ett timmerhus (s k Västerbottensgård) som uppfördes i Baggböle av Västerbottens Läns Jaktvårdsförening som klubbstuga 1960.
Stugan friköptes av klubben på 80-talet och brann ner till grunden 1999. Nu har ett nytt modernt funktionellt hus uppförts på samma plats.

Som kuriosa kan berättas att en tavla av Lindom Liljefors hittades i målboden av Dan-Erik Jonsson i slutet av 80-talet. Tavlan bestod av en målad masonitbit och kunde lika gärna ha tagits som inskjutningstavla där den låg i boden, vilket Dan-Erik förhindrade genom upptäckten att det var en känd konstnär som signerat masonitbiten. Liljefors var med på invigningen av det nerbrunna klubbhuset tillsammans med en mängd celebra människor, tavlan tecknades till klubben och i röran efter invigningen hamnade den i målboden i nästan 30 år.
2002 arrangerade vi SM i Jaktskytte där segraren Per-Erik Andersson tog med sig den hem, som ett förstapris.

Umeå Jaktskytteklubb har 150-170st medlemmar.

Umeå Jaktskytteklubb bildades 1968 och driver sedan dess en modern jaktskytteanläggning.Där finns korthållsbana, 80 metersbanor, en Trapbana, en Skeetbana och Jägarexamenverksamhet. Umeå Jaktskytteklubb är anslutna till Umeå SkyttealliansJägarna och Sportskytteförbundet.