Medlemskap

Avgifter och Priser
Medlemsavgiften 2023.
Medlemsavgiften är 250kr per år och betalas in på PlusGiro 51 51 63-4 eller
Swish 123-617 73 72. Viktigt att ni noterar e-postadress och födelseår, eller fullständigt persn.nr. (valfritt)
Vid PG betalning notera också ert mobilnummer.
Medlemskort är digitalt via Cardskiper
MOBILNUMMER OCH E-POSTADRESS.

Telefon till klubbhuset: 070-266 38 12, svarar på bemannade kvällar.
E-post: info@umeajsk.se

Priser Nytt 2023

Älgbanan
Seriepris 15 kr 
Säsongkort, Medlemmar 200 kr
6,5×55 12,50 kr/st
.30-06 13,50 kr/st
.308 13,50 kr/st
Intyg 15 kr
(Underskrift av skjutprotokoll, inkl.älgklöv.)


Trap
Seriepris 55 kr (medlem 45 kr)
Stålhagel /ask 90 kr (medlem 80 kr)