Städkväll tisdag 20/6

Vi kallar till städkväll för att snygga till ute på våra banor. Medtag handskar, räfsa/kratta och ett glatt humör. Trapvällen är inställd pga av detta. Vi samlas 18:00.

Välkomna!

Information från årsmötet 25 april 2024

Verksamhetsberättelse

Banflytt

Efter många möten och olika turer runt flytten av klubbens bana kom detta projekt i rullning i slutet av 2023. Den befintliga banan stängdes under hösten och all skog runt och på banområdet avverkades för att bli ett kommande industriområde.

Omfattande markarbeten påbörjades runt årsskiftet på klubbens nya område ovanför bergtäkten/asfaltverket i Brännland. I skrivande stund är grovbrytningen av banområdet inne i sitt slutskede, omfattande sprängningsarbeten har även utförts där våra lerduvebanor ska ligga. Klubben fick kommunen att förbereda för en tredje älgbana som kommer att ligga i anslutning till 100 meter inskjutningsbanan.

Efter påsk har klubbhuset flyttats och är på plats. Den kassun som klubben anskaffade för några år sedan ska ställas upp tillfälligt i närheten av Komatsus fabrik så vapen och ammunition kan förvaras där under byggtiden.

Det är i nuläget väldigt svårt att ge någon prognos när nya banan kan tas i drift. Utrustning och banor kommer sannolikt att vara på plats under sommaren. Den osäkra faktorn är polisens besiktning av banorna och om det blir anmärkningar med påföljande ombesiktning. Vi hoppas att polisen har tilldelat mer resurser runt detta.

Tidigare erfarenheter av processen med besiktning av banan har inneburit långa väntetider och risken är att vi inte kan nyttja banorna under 2024  års skyttesäsong.

Vi i styrelsen har dock gott hopp om att det till slut kommer att bli en väldigt fin skjutbana där vi kan hålla till i många år framåt. Den här processen har varit väldigt långdragen och det är med en stor lättnad styrelsen nu ser att flytten blir verklighet. Vi hoppas och tror att Umeå JSK kan fortsätta sin verksamhet med förnyad styrka.

Medlemskap

Klubben behöver medlemmarnas stöd även under 2024i form av stödmedlemskap, även om den nya banan inte hinner färdigställas och skytte kan erbjudas. Den nya skjutbanan kommer att bli en enorm förbättring för klubben och dess medlemmar. Antal medlemmar 2023 var 246 st.

Klubbens öppetkvällar 2023

16/5 – 29/6         
Trap: tisdagar och torsdagar         
Älgbana: måndagar och onsdagar

31/7 – 31/8          
Trap: torsdagar                             
Älgbana: måndagar, tisdagar och onsdagar

Händelser under året.

JAQT   Lisa Ando samordnade in samarbete med klubben trap och älgbaneskytte vid fem tillfällen under maj-aug. Ett omtyckt och välkommet initiativ.

20/6 Hade klubben städdag på banan, vi hjälptes åt att snygga till och det bjöds på varmkorv efteråt. Tack till er som kom och hjälpte till!

28/6 Bjöd Jägareförbundet in till jaktskyttets dag på Baggböle skjutbana. Här kunde besökare få hjälp med skjutteknik, skjuta björnpasset, testa skjutsimulator och njuta av fikaserveringen. Arrangemanget var ett samarbete mellan jägareförbundet och Umeå JSK.

5/9 Anordnades en “packa inför flytt kväll”. Stor uppslutning av medlemmar som var villiga att hjälpa till.

Vi i styrelsen uppskattar verkligen den fina insats som gjordes under kvällen.

Jägarexamen

Under 2023 har totalt 32 elever genomgått kurs och examination i jägarexamens praktiska del på Baggböle skjutbana.

Samarbetet mellan  Umeå JSK, studiefrämjandet och våra sex instruktörer, Hugo, Emil, Johnny, Andrei, Henrik och Stephan, samt våra tre provledare, Matti, Ulf och Staffan har fungerat klanderfritt!

Samtliga elever har blivit medlemmar i Umeå JSK! Vi har utökat vårt vapeninnehav till en vänsterbössa klass 1 som varit ett önskemål från eleverna.

Övriga frågor

Styrelsen har fattat beslut om att utöka antalet provledare då det finns ett stort intresse för jägarexamens praktiska del. Jägarskolegruppen tackar för året som gått och ser fram emot att starta upp igen på den nya anläggningen.

Beslut fattades att Staffan Lundgrens jägarexamens examiniton förlängs till 31/3 – 2026

Bidragsansökantill Älgvårdsfonden har skrivits av Stefan Karlsson. Bidraget söks för att för att kunna skapa en hög säkerhetsnivå på nya skjutbanan för medlemmar, skjutledare och banansvariga.                                                                                                                                             Ansökan presenteras av Tomas och Stefan som besöker förbundet personligen.

Styrelsen har haft två protokollförda möten och 5-6 träffar under 2023. Träffarna har inneburit nedpackning och flytt av föreningens möbler och inrednifng, ett örberedande arbete inför flytt av klubbhuset 

Slutord

Styrelsen kan konstatera att det varit ett händelserikt år på grund av banflytten. Ett stort tack till alla medlemmar för allt stöd och engagemang under året.

Styrelsen

Kallelse till Årsmöte

Torsdag 25 april klockan 19:00

Brattby Bygdegård

(Adress: Umeå-Brattby 70)

Sedvanliga årsmöteshandlingar, därefter kaffe och smörgåstårta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 18 april, e-postadress info@umeajsk.se

Välkomna!

Klubbhuset flyttades på plats under V14

En genomgång av banflytten kommer att redovisas. Kommande säsong ser dyster ut och vi kan inte säga om det blir något eller inget alls. Det beror inte bara på flytten av banorna utan också om banorna kommer kunna besiktigas och bli godkända. Målet är att vi ska kunna köra älgbana i augusti.

Angående medlemsavgiften 250kr 2024, så hoppas vi att ni vill vara med att stötta klubben även om det inte blir så mycket skytte denna säsong.

Medlemsavgiften kan betalas in antingen via Swish 123-6177372 eller plusgiro 515163-4

Skjutförbud på Baggböle skjutbana från 16 oktober

Från måndag 16/10 2023 är det totalt skjutförbud på Umeå Jaktskytteklubbs anläggning i Baggböle! Området bakom vallarna på kulbanorna ska röjas och sen avverkas i ett första steg mot att förvandla banområdet till industriområde. När vår nya bana är klar för skytte är fortfarande oklart, förhoppningarna är att det ska gå att skjuta på vår nya anläggning nästa sommar men det finns inga garantier för att detta ska ske.

Skjutbaneflytten

Det börjar närma sig stängning av Umeå Jaktskytteklubbs nuvarande anläggning! De sista ordinarie öppetkvällarna är nu under sista veckan i augusti, när banan sedan stängs ner för gott är i dagsläget inte bestämt men en gissning är att det går att utnyttja banorna fram till oktober/november ungefär. Skogen bakom skjutvallarna kommer då avverkas och berget som gömmer sig bakom denna skog ska sprängas ner och krossas till grus för användning i det industriområde som ska anläggas på banområdet. Vårat klubbhus ska monteras ner och flyttas till det nya banområdet ovanför asfaltanläggningen på Brännlandsberget, detta har vi fått meddelat att det ska utföras nu i höst/tidig vinter. Inga datum är dock bestämda än och det är svårt att veta mer exakt vad och när saker kommer ske.

När det gäller uppbyggnad av den nya bananläggningen har kommunen presenterat ett mål att det ska finnas funktionella älgbanor och en trapbana till nästa sommar/höst. Om dessa banor är klara eller inte vid den tidpunkten är svårt att veta men det vi är oroliga för är besiktning och att denna ska vara utförd under sommaren hösten 2024 så banorna kan tas i bruk. Regelverket runt anläggning och besiktning av skjutbanor är just nu en väldigt oklar historia. Polisen sköter detta och använder just nu SäkB 2015 i stället för den SäkB 2020 som presenterades för några år sen. Anledningen ska vara att polisen själva ska ha ett helt nytt reglemente under utveckling som dom planerar att använda i stället för SäkB, men detta verkar dra ut på tiden och vi har inga uppgifter på när det ska tas i bruk eller vilket reglemente man ska förväntas hålla sig till vid en nyanläggning av en jaktskyttebana…….

Klubbhuset kommer behöva tömmas helt och hållet på allt löst innehåll, en grannlaga uppgift för klubben! Styrelsen vädjar om hjälp med detta! Vi kommer annonsera ut ”packningskvällar” här och på cardskipper. Allting i huset behöver packas ner för flyttning och vi kommer få fraktcontaiers att stuva i. Första planerade kvällen för detta kommer bli tisdagen 5/9, vi kommer vara i huset från 18-tiden.

Kommunen har lovat att undersöka att flytta den kasun vi har stående vid gaveln på klubbhuset. Den kommer förhoppningsvis få en tillfällig placering med larm installerat så klubbens vapen kan förvaras där i väntan på att ström dras fram till nya skjutbaneområdet så kasunen kan placeras där permanent.

Klubben kommer stå inför stora utmaningar när det nya skjutbaneområdet ska byggas upp, vi i styrelsen hoppas på att medlemmarna kommer ställa upp och hjälpa till med diverse arbetsuppgifter. Främst nu vid flytten men även när verksamheten ska byggas upp på nytt på vårat nya område!

LM EU Jaktskytte

EU Jaktskytte 8 juli 2023ÄlgTrapSportingSummaResultat
1.Lars Johansson88889688360697
2.Ulf Lundgren84848484336696
3.Roger Lundström68808476308672
4.Jens Lundgren68407648232455

Nordiska Mästerskapet

I Jaktskyttekombinations tävlingen ”Nordiska Mästerskapet” vann vår Roger Lundström grenen sporting i sin klass super veteran. Mästerskapet sköts i Norge 5-6 augusti. Det var flera skyttar som sköt fullt i grenen och det blev förstås särskjutning, där Roger drog det längsta strået. Grattis!

SM Kval Jaktskytte

Resultat SM kval Jaktskytte, Baggböle skjutbanan 10/6 2023

  1. Jessica Eriksson Vindeln 333 P
  2. Mikael Bergström Flarken/Ujsk 325 P
  3. Roger Lundström Umeå 323 P
  4. Ulf Lundgren Umeå 312 P
  5. Anton Forsberg Bjurholm 253 P

Klubbmästerskap 2023

KM 2023ÄlgTrapResultat
1.Ulf Lundgren203352103
2.Roger Lundström23324499
3.Jörgen Eliasson8266094
4.Anton Bergmark14172455
Grensegrare Råbocken: Roger Älgen: Ulf Trap: Jörgen Skeetduvorna uteblev även i år